မိုးကုတ္ေတာင္ေပၚလမ္းမွာ လမ္းခ်ဲ႕ဖို႔ ေျမတူးရင္း ထြက္ေပၚလာေသာ ေပၚေတာ္မူေရွးေဟာင္းဘုရားတစ္ဆူ ရုပ္သံ


မိုးကုတ္ေတာင္ေပၚလမ္းမွာ လမ္းခ်ဲ႕ဖို႔ ေျမတူးရင္း ထြက္ေပၚလာေသာ ေပၚေတာ္မူေရွးေဟာင္းဘုရားတစ္ဆူ ရုပ္သံ မိုးကုတ္ေတာင္ေပၚလမ္းမွာ လမ္းခ်ဲ႕ဖို႔ ေျမတူးရင္း ထြက္ေပၚလာေသာ ေပၚေတာ္မူေရွးေဟာင္းဘုရားတစ္ဆူ ရုပ္သံ Reviewed by swai son on 2:21 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1