ဘက္စုံကိုယ္ခံပညာသုံး MMA ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆန္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္

ဘက္စုံကိုယ္ခံပညာသုံး MMA ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆန္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္


ဘက္စုံကိုယ္ခံပညာသုံးMMAၿပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး လူငယ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ လႉ ဒါန္းမႉ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လကလည္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။


ထို႔ျပင္ ကစားသမား ေအာင္လဆန္အန္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ MMA ၿပိဳင္ပြဲသည္ ပရိသတ္စိတ္ဝင္စားမႈ အေျခအေနျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။


Source: Local Sports News

ဘက္စုံကိုယ္ခံပညာသုံး MMA ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆန္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္ ဘက္စုံကိုယ္ခံပညာသုံး MMA ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆန္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္ Reviewed by swai son on 4:30 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1