11.11.16ရက္ေန႕၁၂း၃၀နာရီၿပင္ဦးလြင္လ်ွပ္စစ္ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ
ဝင္းအတြင္းလသားကေလးကိုဝင္ေရာက္ခိုးယူေသာကေခးသူခိုးအမ်ိဳး
သမီးကိုဖမ္းမိသျဖင့္သက္ဆိုင္ရာရဲသို႕အပ္ႏွံထားပါေႀပာင္းႏွင့္ကေလးသခိုးမွာလ်ွာျဖတ္ခံထားေၾကာင္းမိမိကေလးမ်ားအားသတိရိွစြာျဖင့္ဂရု
စိုက္ၾကပါရန္

ျပင္ဦးလြင္ လ်ပ္စစ္ MESC

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1600638043576875&id=1547690038871676

0 comments so far,add yours