ေမာင္ေတာ၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၃

ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ ဂြဆုံရြာအနီး၀ယ္ အၾကမ္းဖက္ ၇ ဦးခန္႔က တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းကို တိုက္ခိုက္ရန္ရြာထဲမွေျပးထြက္လာၾကသျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းမွ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းရာ အၾကမ္းဖက္ ၆ ဦးကို အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ ဒါးၾကီးဇားရြာအနီး၀ယ္ အၾကမ္းဖက္ဦးေရ ၂၀ခန္႔က တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းကို တိုက္ခိုက္ရန္ရြာထဲမွေျပးထြက္လာၾကသျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းမွ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းရာ အၾကမ္းဖက္ ၁၉ ဦးကုိ အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္သူတို႔၏ မီးရႈိ႔ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ဂြဆုံရြာ၀ယ္ အိမ္ေျခ အလုံး ၅၀ ခန္႔ႏွင့္ ဒါးၾကီးဇားရြာ၀ယ္ အိမ္ေျခ အလုံး ၆၀ ခန္႔ မီးေလာင္ကြ်မ္းလွ်က္ရွိသည္ကို တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

PN
ref: ကကျပည္
Popular News Journal

0 comments so far,add yours