Saturday, November 26, 2016

thumbnail

လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ အမဲသား ...

လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္လည္း အမဲသားစားျခင္းကို တားျမစ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ၁၂၄၇-ခုႏွစ္တြင္သီေပါမင္းကို အဂၤလိပ္တို႔ ဖမ္းယူသြားျပီး ျမန္မာနို္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့မည္ဟု ၾကားသိရေသာအခါ စိတ္မသက္မသာျဖစ္မိသည္။


ဆရာေတာ္ႀကီးက ျမန္မာနို္င္ငံကို အဂၤလိပ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ကုန္း

သတၱဝါေတြမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးေတာ့မည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံသား အဂၤလိပ္တို႔သည္ အသားစားမႈ အားၾကီးေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ေရာက္လာၾကလွ်င္ ႏြားသတ္ရံု၊ ဝက္သတ္ရံု၊ ဆိတ္သတ္ရံုေတြ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္။ ႏြား၊ ဝက္၊ ၾကက္၊ ငွက္၊ ဘဲ၊ ဆိတ္စေသာ ကုန္းသတၱဝါမ်ား ေသကိန္းႀကီးဆိုက္ေတာ့မည္ဟု ဆင္ျခင္ေတာ္မူမိသည္။


သို႔ျဖင့္ တပည့္ရဟန္းေတာ္မ်ားအား“ဦးပဥၥင္းတို႔၊ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုလားျဖဴမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့မယ္။ သူတို႕အုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ကုန္းသတၱဝါေတြမ်ားစြာ ေသေက်ၾကလိမ့္မယ္။ ကုန္းသတၱဝါ ေတြအနက္ ႏြားသတၱဝါေတြမ်ားဟာ လူတို႔ရဲ႕ အသက္

သခင္ ျဖစ္ၾကတယ္။ အမိသဖြယ္၊ အဖသဖြယ္လည္း ျဖစ္ၾကတယ္။ လူတို႔အေပၚမွာ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားတယ္။ သို႔အတြက္ သည္ေန႔ကစျပီး ႏြားသားကို တပည့္ေတာ္လဲ မစားဘူး၊ ကိုယ္ေတာ္တို႔လည္း မစားၾကပါနဲ႔”ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။


ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည့္ေန႔မွစ၍ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ႏြားသားကို လံုးဝဘုန္းေပးျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။ တပည့္ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း ႏြားသားကို ဘုဥ္းမေပးၾကရန္ အလွဴခံေတာ္မူသည္။ တရားပြဲမ်ား၌လည္း ပရိသတ္မ်ားအား ႏြားသားမစားရန္ အလွဴခံေတာ္မူသည္။


ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အမဲသားမစားရန္ ေဟာေျပာျခင္းလည္းျပဳသည္။ ႏြားေမတၱာစာကိုလည္း ေရးသားေတာ္မူသည္။ ယင္းေမတၱာစာကို ရိုက္ႏွိပ္၍ ေဝငွျခင္းလည္း ျပဳေတာ္မူသည္။ ဤတြင္ အသိန္းအေသာင္း မကေသာ ထိုေခတ္ ရွင္ရဟန္းတို႔သည္ ႏြားသားကို ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ ၾကသည္္။


လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္ အမဲသားကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ဆံုးမေတာ္မူသည္မွာ အခ်က္သံုးရပ္ရွိသည္။


(၁) ေက်းဇူးရွင္ကို ျပစ္မွားရာက်သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။


(၂) ႏြားကို အေျချပဳ၍ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ျမန္မာ့လယ္ယာလုပ္ငန္းကို မထိခိုက္ေစလို၍ ျဖစ္သည္။


(၃) ထို႔ျပင္ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ေတာ္မ်ား ရြတ္ရာ၌ထိေရာက္ေစလို၍လည္း ျဖစ္သည္။


၁၂၇၂-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလတြင္ စစ္ကိုင္းတစ္ၿမိဳ႕လံုး ပလိပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားသည္။ ထိုေရာဂါေဘးကို ကာကြယ္ရန္ ဒကာမ်ားက လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို လာ၍ပင့္ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးလည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ လိုက္ပါေတာ္မူသည္။ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ဤသို႔ ေမးေတာ္မူသည္။


“မင္းတို႔ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ား ပရိတ္ရြတ္ျခင္း၊ ကမၼဝါဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ျပီးအႏၲရာယ္ကို မခုခံၾကဘူးလား။”


“သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပရိတ္လဲရြတ္ၾကပါတယ္။ ကမၼဝါလဲ ဖတ္ၾကပါတယ္ဘုရား၊ဒါေပမယ့္ အႏၲရာယ္ မေပ်ာက္ျငိမ္းပါဘုရား။”


“မင္းတို႔ ပရိတ္ရြတ္၊ ကမၼဝါဖတ္ဖို႔ပင့္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြထဲမွာ အမဲသားစားတဲ့ကိုယ္ေတာ္ေတြ ပါတယ္ထင္တယ္။ အမဲသားစားတဲ့ ပါးစပ္ႀကီးနဲ႔ “သုဏာတုေမဘေႏၲ သံေဃာ”လို႔ ဖတ္လိုက္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ ပါးစပ္က ႏြားသားနံ႔ႀကီးဟာတစ္ေခၚေလာက္ေရာက္ေအာင္ ကင္းေထာက္သြားေရာ။ ဒိအခါ ဘီလူး၊ သဘက္ေတြက ႏြားသားနံ႔ကို မီးခိုးေလွ်ာက္လိုက္ၾကေတာ့မွာေပါ့။”


“ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ပင့္တဲ့ သံဃာေတြထဲမွာ ႏြားသားစားတဲ့ဘုန္းႀကီး ၂-ပါး ပါပါတယ္။ ယခု ပလိပ္ေရာဂါကပ္ထဲကို အဲဒီဘုန္းေတ္ၾကီး ၂-ပါးလည္း ပါသြားရွာပါၿပီဘုရား။”


“ေအး-သတိထားၾက။ ေနာင္ကို ပရိတ္ရြတ္၊ ကမၼဝါဖတ္ဖို႔ သံဃာမ်ားကို ပင့္တဲ့အခါ ႏြားသားစားတဲ့ ဘုန္းႀကီးမ်ား မပါေစနဲ႔ကြဲ႕။”


ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီိးသည္ ႏြားသားမစားေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္ေစသည္။ မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဦးေဆာင္လ်က္ ထိုသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ကမၼဝါဖတ္ေပး ေတာ္မူခဲ့သည္။ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔၌ ပလိပ္ေရာဂါ ကပ္အႏၲရာယ္ႀကီး ေအးၿငိမ္းသြားေၾကာင္း အမွတ္အသားရွိသည္။


ဤကား ႏြားသားစားျခင္းကို တားျမစ္ေတာ္မူေသာ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္တို႔ ျဖစ္ေပသည္။


တိပိဋကဓရ ေယာဆရာေတာ္


Buddhavasa Tiloka

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Powered by Blogger.