အဆိုေတာ္ လင္းလင္းမွ facebook တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သြားေရာက္ကန္ေတာ့ခဲ့သည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ထားခဲ့သည္။


ဒီေန႕ အေမ့အိမ္မွာ အေမ့အား ကန္ေတာ့,,


အေမ့ရဲ႕ ဆုံးမစကားမ်ား


အလုပ္စကားမ်ား နာယူမွတ္သား,,


အိမ္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ေဒၚေဒၚဗိုက္အား


ယခင္ထက္ပိုဂ႐ုစိုက္ဖို႔ အေမ့ရဲ႕မွာစကားေၾကာင့္


ေဒၚဗိုက္ ေလထဲေရာက္ရွိသြား,,


က်ေနာ္တို႔ တစ္နိုင္ငံလုံး နီးပါးရဲ႕ ဆႏၵ,,


"" အေမ က်န္းမာပါေစ”"


မၾကာခင္ အမႊာေလးေမြးေတာ့မယ္ ခ်စ္သုေဝကို ပိုဂ႐ုစိုက္ဖို႔ မွာလိုက္ပါတယ္တဲ့ ။

0 comments so far,add yours