စိတ္မေကာင္းလိုက္တာ...

ကေလးေလးေတြပဲ ႐ွိၾကေသးတယ္...

ကိုယ္သာ မိဘဆိုရင္ ရင္က်ိဳးရခ်ည့္ရဲ႕....

မိဘေတြရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမွဳနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းမွဳ မွန္ကန္ဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္....

0 comments so far,add yours