သာသနာေတာ္ မညစ္ႏြမ္းေစလိုေသာေၾကာင္႔ ၀ိနည္းသိကၡာ နဲ႔ မညီတဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သံဃာမ်ားကုိ လိုအပ္တဲ႔ အေရးယူမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္သင္႔ပါတယ္။ ဗီဒီယိုၾကည္႔ရန္ လင္႔ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1139952866091222&id=844993728920472 Credit; Unofficial: 7Day News Journal

0 comments so far,add yours