လွိဳင္ ျမိဳ႕နယ္၂  ရပ္ကြက္  ၈ လမ္း  က  ျပသနာမွာ
မြတ္ ကုလား  '' မင္းကိုေအာင္  ''  က
'''''   ေဖ--ိုးမ  ဗမာမ  ေတြ   သတၱိ ရွိရင္  ထြက္ခဲ႕  '''' တဲ႕
ပုဆိုးလွန္ျပတယ္    ။ အုပ္စုဖြ့ဲ ဓါးကိုင္ျခိမ္းေျခာက္

ျပႆနာျဖစ္တဲ႕ ဆိုင္က မိန္းကေလးကို
ပလပ္စတစ္ ခံု နဲ႕   ေပါက္တယ္တဲ႕ေဟ့…………

Credit to Pann Hninsi

0 comments so far,add yours