- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဘားအံ ႏို ၁၁

(၆၁)ႏွစ္ေျမာက္ကရင္ျပည္နယ္ေန႔၊

အထိမ္းအမွတ္ျမန္မာထိုင္း႐ိုးရာလက္

ေဝွ ့စိန္စိန္ေခၚပြဲႀကီးက်င္းပလ်က္႐ွိရာ

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔ရက္ေန႔ည(၇)

နာရီ (၄၅)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုး

သတ္သည့္ေစာမင္းေအာင္(ျမန္မာ)ႏွင့္

ဘာမိခ်ိဳင္း(ထိုင္း)တို႕၏ထိုးသတ္သည့္

ပြဲစဥ္၌ ဒုတိယအခ်ီထိုးသတ္စဥ္ (၂)မိနစ္(၃၀)စကၠန္႕တြင္ေစာ

မင္းေအာင္၏အားပါေသာ ဘယ္ေျခကန္ခ်က္ေၾကာင့္

ဘာမိခ်ိဳင္းယာဘက္နံေစာင္းအား

ထိကာနာက်င္သြားခဲ့သျဖင့္အေရးေပၚ

ဘားအံေဆးရံုႀကီးသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။


မင္းသူ

(ဘားအံသတင္း)

0 comments so far,add yours